Vrijwilligersbeleid De Boekenberg verankerd in de organisatie
Bibliotheek De Boekenberg behaalde in 2021 het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Hiermee toont de bibliotheek in de Gemeente Nissewaard aan dat het werken met vrijwilligers professioneel is ingericht. Het traject duurde ongeveer een jaar en met de begeleiding van Fabienne Mokken en Maaike Verhoeven, adviseurs van Probiblio, zijn alle facetten rondom het vrijwilligersbeleid onder de loep genomen. Het traject heeft de bibliotheek opgeleverd dat het vrijwilligersbeleid is aangescherpt en nóg beter is verankerd in de organisatie. Belangrijk hierbij is draagvlak creëren binnen de organisatie.
Teamleider Educatie & Sociaal Domein bij De Boekenberg Evelien Goedknegt zegt: ‘Het traject moet als meerwaarde worden gezien. Als je het organisatiebreed oppakt, komt het beter uit de verf en levert het veel meer op.’ De komende jaren verwachten Fabienne en Maaike nog meer bibliotheken te gaan helpen met het behalen van het keurmerk.
Zo start in 2022 Bibliotheek Hoorn met het traject. Zij kunnen gebruikmaken van een lokale NOV-adviseur die door de gemeente wordt gefinancierd. De bibliotheek verbindt zich hierdoor meer met het lokale netwerk en dit heeft weer een positieve uitstraling naar de gemeente.