Workshops Diversiteit & Inclusie ‘nokkie-vol’
Diversiteit, inclusie en toegankelijkheid zijn zeer actuele onderwerpen in de maatschappij én dus ook voor bibliotheken. Kerstin Carbajal Henken, Mijke Morselt en Julia van Haaster, marketingadviseurs bij Probiblio, organiseerden in 2021 een reeks workshops over verschillende onderwerpen binnen diversiteit en inclusie, die bomvol zaten.
Hoe verklaar je het succes van de workshops?
Kerstin: Diversiteit en inclusie raakt alles in de maatschappij. Door belangrijke ontwikkelingen die sinds een aantal jaar op de voorgrond spelen, zoals Black Lives Matters en #metoo, is het bewustzijn gegroeid om actie te ondernemen. En dat merkten we, alle workshops waren nokkie vol!
Julia: Het raakt ook echt de hele organisatie van een bibliotheek, intern en extern. Bijvoorbeeld de online en fysieke toegankelijkheid van diensten. Hoe zorg je ervoor dat het voor iedereen beschikbaar is, zoals ook in de Netwerkagenda staat.
Wat hebben de deelnemers en hun bibliotheken er concreet aan gehad?
Julia:
Vooral bewustwording. Je kijkt op een andere manier naar jezelf en je omgeving, en begrijpt beter wat diversiteit en inclusie allemaal behelst. De workshops bieden je handvatten om kleine stapjes te zetten, persoonlijk en in de organisatie.
Mijke: We zien dat steeds meer personen in de bibliotheek bewuster worden. Deelnemers omarmen het onderwerp, maar in het dagelijks werk is het vaak druk, liggen de prioriteiten elders en schuif je dit onderwerp makkelijker voor je uit. Diversiteit & Inclusie moeten we in het DNA van de organisatie krijgen. De programmeur en de marketeer moeten bijvoorbeeld anders gaan werken, maar ook de directie moet erachter staan. Dat is een organisatieverandering en dat heeft aandacht, liefde en tijd nodig.
Ook Claudia de Barros en Aniek Meijer van de OBA waren enthousiast over de workshops:

We zijn ons nóg bewuster geworden dat Diversiteit en Inclusie voor onze bezoekers én de interne organisatie belangrijk is. Tip voor andere bibliotheken: betrek je omgeving en mensen vanuit alle lagen in de organisatie erbij, ook de directie voor mandaat!”.
Wat is het vervolg?
Kerstin:
Ons doel is dat in 2024 bibliotheken in onze regio een stapje verder zijn in bewustwording en Diversiteit en Inclusie steeds meer verweven is in het dagelijkse werk. De workshops zijn onderdeel van een groter pakket van activiteiten.
Mijke: We nodigen eerst iedereen uit een e-learning te volgen. Deze is laagdrempelig, zodat het voor iedereen in de bibliotheek toegankelijk is. Dan heb je een idee wat diversiteit, inclusie en toegankelijkheid is en wat het betekent voor je werk. Je leert hoe jij naar de wereld kijkt, dat is de basis. Als je geïnteresseerd bent, kun je vervolgens aanhaken bij een workshop. Met een tweetal bibliotheken hebben we daarnaast ook een adviestraject gedaan. Graag doen we dit met nog meer bibliotheken!
Wil je weten hoe Probiblio kan helpen dit onderwerp in jouw bibliotheek aan te wakkeren? Neem contact op met Kerstin Carbajal Henken (kcarbajal@probiblio.nl) of Julia van Haaster (jvanhaaster@probiblio.nl)
Lees meer over het project Diversiteit & Inclusie op onze website
Kerstin, Mijke & Julia