BOZH programma Transitie
Dit programma is in 2017 van start gegaan om de bibliotheken te ondersteunen bij de transitie van klassieke bibliotheek naar een brede maatschappelijk-educatieve bibliotheek. 
Het programma stelde de bibliotheken in staat om de nieuwe functies en taken op een toekomstbestendige en effectieve manier in te bedden in de organisatie en daarmee te kunnen voldoen aan de veranderende vraag van gemeenten en de lokale samenleving. Probiblio ondersteunde en adviseerde hierbij: in co-creatie met de bibliotheken waar mogelijk, en individueel waar nodig. Met als doel te komen tot consistentie in strategie, beleid en de doorvertaling daarvan in de organisatie.
Het programma is in het eerste BOZH-overleg van 2022 formeel afgesloten.
Resultaten 2017-2021
Alle 22 Zuid-Hollandse bibliotheken hebben sinds 2017 aan minimaal één van de onderdelen van het programma deelgenomen:
•  Individuele ondersteuning en advisering op het gebied van organisatieontwikkeling (elf bibliotheken);
•  Analyses van een aantal processen in de frontoffice;
•  Werksessies over KPI’s en maatschappelijke waarde (in co-creatie met zes bibliotheken);
•  Workshops Continu verbeteren en Sturen op continu verbeteren voor medewerkers en MT (zes bibliotheken);
•  Leergangen, kennisdelingssessies en masterclasses – deze waren toegankelijk voor alle bibliotheken;
•  In 2021 is het project Spreiding en Bereik toegevoegd aan het programma. Dit project was gericht op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk in het landelijk gebied.
Documentatie
•  Het Fundament (2020): Plannen van organisatieontwikkeling met behulp van KPI’s.
•  Rapport Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied (2020): Dit rapport geeft inzicht in de situatie van bibliotheken in het landelijk gebied, in vergelijking met bibliotheken in stedelijke gebieden.
•  Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied (2020): Hierin zijn alle resultaten van het project opgenomen.
•  Hulpmiddel organisatiediagnose en certificering (2021): Inzicht in de feitelijke situatie van de organisatie als voorbereiding op de certificering of de planning van benodigde interventies met het Fundament.
•  Sturen op resultaat, koers en op effect (2021, in samenwerking met Marc Jacobs): Wat kost het leveren van maatschappelijke waarde? Een handleiding voor bestuurders, ambtenaren en opdrachtnemers.
•  Verbreden van de financieringsmix (2021): Deze is gewijd aan voor bibliotheken relatief nieuwe vormen van financieren. Achtereenvolgens komen fondsen, sponsoring en mecenaat aan de orde. Samen met subsidies en eigen inkomsten zijn dit de vijf belangrijkste inkomsten- bronnen in een financieringsmix.
“Het Fundament is een compleet overzicht, waarmee ik bedoel dat echt alles wat er in de organisatie speelt aan bod komt. Daardoor kan je ook goed plannen wat je wanneer doet.”
Hester van Beek (Directeur-bestuurder Bibliotheek Rijn en Venen)
“Het Fundament biedt inzicht en legt een stevige fundering onder de uitwerking van ons strategisch plan 2021-2024. De uitwerking van het fundament is de vervolgstap in de professionalisering van Bibliotheek Westland, de uitwerking tot planning geeft rust.”
Renske van Kooij (Directeur-bestuurder Bibliotheek Westland)

Meer weten over dit programma? Neem contact op met Frederike Kuijpers-Moelker. fkuijpers@probiblio.nl