De kracht van de gezinsaanpak: doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid
Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving. Toch telt Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Bovendien blijft de groep laaggeletterden groeien: een deel van de jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage taalvaardigheden.
Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, zetten bibliotheken de gezinsaanpak in. De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf.
Probiblio begeleidt sinds 2020 circa 15 bibliotheken bij dit proces. Het gaat bij dit meerjarige traject om kleine stappen die veel tijd vergen, waarbij ook het sorteren van effect een kwestie van lange adem is. In 2020 was het traject vooral gericht op het creëren van bewustwording voor het belang van de gezinsaanpak en de urgentie ervan.
In 2021 lag de focus op het proces van de gezinsaanpak en komend jaar op de borging ervan. Een van de deelnemers aan het traject is de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De gezinsaanpak is opgenomen in het beleidsplan: OBA Koers 2030. Annelies Wielaard (programmamaker Jeugd & Jongeren) en Fouzia Benboussounna (Programmamedewerker Leef en leer!) zeggen:

‘De begeleiding en ondersteuning vanuit Probiblio hebben ervoor gezorgd dat wij grote stappen hebben gezet in de interne samenwerking. Uitgaande van de kennis en kwaliteit die wij al in huis hebben en wat er op provinciaal en landelijk niveau beschikbaar is. Hierdoor staat de verbinding tussen preventie en curatie centraal bij de (door)ontwikkeling van ouder & kind aanbod en in de gesprekken met externe partners.’
Om inzichtelijk te maken wat er allemaal bij de gezinsaanpak komt kijken, ontwikkelde Probiblio de Wegwijzer: een tool om de gezinsaanpak op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau aan te pakken en te borgen in de organisatie. In de Wegwijzer staan een aantal thema’s beschreven die onmisbare schakels zijn in het proces.
Meer weten over dit project? Neem contact op met adviseur Barbara van Walraven. bvwalraven@probiblio.nl