Collectiespecialisten werken samen in het netwerk
De bibliotheken staan middenin de maatschappij, en de collectie beweegt mee. In Noord- en Zuid-Holland werken de bibliotheken effectief samen om te komen tot een collectie die aansluit op de wensen van de bestaande klant, maar ook ingangen biedt voor doelgroepen die nu nog minder gebruik maken van de collectie.
Met elkaar hebben we de maatschappelijke vraag rond de collectie verkend en samen afspraken gemaakt over hoe die vraag actiever kan worden verbonden aan de (samenstelling) van de collectie. Een aantal sleutelbegrippen kwam in deze gesprekken bovendrijven: diversiteit en inclusie, duurzaamheid, verbinding collectie en programmering en de positie van de digitale collectie. Nu zoveel collectioneurs in de komende paar jaar gaan uitstromen is de continuïteit van collectiekennis ook een heel belangrijk aandachtspunt. “De verbinding van collectie en programmering staat sinds 2021 stevig op de agenda”, zegt Mirjam Zweers, Hoofd van de afdeling Collectieadvies en programmering bij Probiblio, “zowel directies als programmeurs en collectioneurs zien er de noodzaak en meerwaarde van in om deze domeinen beter op elkaar af te stemmen. We gaan gezamenlijk aan de slag om dit inhoudelijk en organisatorisch beter te kunnen doen.” Dit onderwerp is net als bovengenoemde aanleiding geweest om vanuit het collectieplan ook provinciale werkgroepen te starten om speerpunten handen en voeten te geven.
Al deze thema’s zijn in 2021 geland in het Provinciaal collectiebeleidsplan Noord-Holland 2021-2024 en het Provinciaal collectiebeleidsplan Zuid-Holland. Beide plannen worden jaarlijks gemonitord, zowel inhoudelijk als ook de cijfermatige ontwikkelingen (hoeveel uitleningen/reserveringen/omvang collectie).
Maar de samenwerking in het netwerk zorgt natuurlijk ook ‘heel simpel’ voor een effectief gebruik van middelen. Populaire titels schaft elke bibliotheek zelf aan. “Maar”, zegt Genie Does Moison, collectiespecialist bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland,
“van minder populaire titels zou het zonde zijn als elke vestiging ze in huis zou hebben. Veel handiger is namelijk om die via het interbibliothecair leenverkeer bij elkaar te reserveren. Op die manier hoef je als individuele bibliotheek geen gigantische eigen collectie hebben, maar blijft elke titel wel altijd bereikbaar en uitleenbaar. Dat werkt fantastisch.”
Lees het gehele interview met Genie op onze website

Meer weten over Collectiespecialisten die samenwerken in het netwerk. Neem contact op met Mirjam Zweers. mzweers@probiblio.nl