OR-jaarverslag 2021
In 2021 zijn er nieuwe leden toegetreden binnen de OR. Daar ging een verkiezing aan vooraf. Ondersteund door filmpjes, blogs en een bijeenkomst werden de werkzaamheden en de belangrijke taken van de OR weer eens goed onder de aandacht van de medewerkers van Probiblio.
Speerpunten 2021
In verband met het aantreden van een nieuwe OR in 2021 bleven de speerpunten dezelfde als in 2020:
1.  Bedrijfscultuur: met specifieke aandacht voor communicatie, doorgroeimogelijkheden en betrokkenheid medewerkers bij ontwikkeling van de organisatie.
2.  Risicoplanning: Nota Risicoplanning met een lijst van 37 punten en een werkwijze.
3.  Verhuizing en organisatorische aanpassingen.
De OR brengt in 2021 adviezen uit over samenvoeging van de afdelingen Marktkennis en Marketing, het aantrekken van een partij voor het medewerkersonderzoeken en de aanschaf van het online platform voor de digitale gesprekscyclus.
Op 31 december 2021 bestaat de OR uit:
Gré van Brakel, (vice)voorzitter (Marketing)
Rineke Zwanenburg, secretaris (Automatisering & Digitalisering)
Kevin van den Brande (Bedrijfsvoering)
Marjolein van der Steen (Collectieadvies & Programmering)
Britt van Teijlingen (Educatie)
Fabiënne Mokken, plaatsvervangend OR-lid (Organisatieadvies)
Renée Heijmans, ambtelijk secretaris (extern)
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Probiblio is verantwoordelijk voor het toezicht, ook in financiële zin. Hij vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder, staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder.
De RvT neemt de statuten in acht en staat achter de principes van de Governance Code Cultuur. Dat houdt in: een helder bestuur en een zorgvuldig en effectief toezicht. En ook: integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen.
Per 31 december 2021 heeft de RvT van Probiblio de volgende leden:
De heer M.F. Elkerbout
Mevrouw M.J.C. Heeremans (voorzitter)
De heer P. van Klinken (vice-voorzitter)
Mevrouw F.P.M.M. Reestman
Mevrouw M.M. Steba