Beste lezer van dit jaarverslag,
Dit voorwoord bij het jaarverslag 2021 van Probiblio schrijf ik op een vreemd moment in de tijd. We hebben net een tweede jaar met de gevolgen van corona achter de rug en zijn opgelucht dat er weer meer keuzes gemaakt kunnen worden. Werken vanuit huis en vergaderen via Teams zijn opties, maar het is ook weer mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten en dat geeft toegevoegde waarde en nog meer werkplezier. Tegelijk is er een oorlog in Europa aan de gang waarvan op dit moment Oekraïne alle gevolgen ondervindt. Dat maakt onzeker en verdrietig.
In dit jaarbericht lichten we er een aantal onderwerpen uit die laten zien hoe de samenwerking in het netwerk van bibliotheken er voor Probiblio uitziet. Ondanks corona hebben we ons werk goed kunnen doen, werk dat eruit bestaat bibliotheken te ondersteunen om nog meer maatschappelijke waarde te creëren. Veel adviseurs hebben online gewerkt, en ook hun trainingen voor medewerkers in bibliotheken vaak online gegeven. Tegelijk zijn onze chauffeurs de bibliotheken dagelijks blijven bezoeken op hun routes, ook dat werk ging gewoon door.
Corona heeft er ook voor gezorgd dat bibliotheken, en daarmee ook Probiblio, herontdekt zijn als onmisbare plek in de samenleving. Een unieke plek waar iedereen welkom is en waar mensen geholpen worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Niet voor niets zijn bibliotheken door de overheid aangemerkt als essentiële voorziening. Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) zijn veel mensen geholpen met het installeren van Digid, de corona app en andere zaken. Probiblio helpt bibliotheken bij het AVG-proof werken en verzorgt trainingen voor IDO-medewerkers van bibliotheken.   
Mijn persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar was Bibliotheekplaza, dat gelukkig in fysieke vorm door kon gaan (het was een hybride evenement, wie niet live aanwezig kon zijn, kon het online volgen). En dan met name de lezing aan het slot van Joseph Oubelkas, schrijver van het boek “400 brieven aan mijn moeder”. Het getuigt van grote mentale veerkracht, lees vooral zijn boek!
Tot slot dank aan de provincies Noord- en Zuid-Holland, die het mogelijk maken dat Probiblio de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kan ondersteunen.
Frans Bergfeld
Directeur-bestuurder Probiblio