Leesoffensief: vergroot leesvaardigheid en -plezier onder jongeren
De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt steeds harder, zeker in vergelijking met andere landen. In oktober 2020 luidden 18 organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid gezamenlijk de noodklok in het manifest 'Oproep tot een ambitieus Leesoffensief'. Tijd voor actie, vonden ook de directeuren van de SOOB (provinciale directieoverleg bibliotheken Noord-Holland). Zij pleitten ervoor samen op te trekken, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en met nadrukkelijke aandacht voor de lokale situatie.
In maart 2021 startte Probiblio samen met organisatiestrateeg Thomas van Dalen een,   ondersteuningsprogramma voor bibliotheken bestaande uit werkateliers en stakeholderbijeenkomsten. Het traject werd afgesloten met een online conferentie in het najaar (kijk de compilatie terug), waarbij de hoofdboodschap was:

‘Elk kind dezelfde kans geven als het neerkomt op lezen’.

Experts, bibliotheken én hun partners spraken daar met elkaar over het belang van leesvaardigheid en -plezier en wisselden ideeën uit om daar samen met het onderwijs structureel mee aan de slag te gaan. Hierdoor zijn bibliotheken in Noord-Holland nu goed voorbereid op vragen die uit het onderwijs komen voor ondersteuning bij leesbevordering. Deze vragen nemen, door de achterstanden die tijdens corona zijn ontstaan en de beschikbaar gestelde NPO gelden, steeds meer toe.

Daphne Janson, directeur van Bibliotheek Amstelland, benadrukt de rol van de bibliotheek:
‘Het is belangrijk dat je kwaliteit biedt. Dus dat je zelf ook investeert in goede mensen en dat je mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Anders wordt het een heel dun verhaal.’
De samenwerking met de scholen is hierbij essentieel. Erna Winters, directeur van ABC Huis (waar Bibliotheek Kennemerwaard onderdeel van is), zegt hierover: ‘Leg als directeur zelf het eerste contact, met de schooldirecteur of rector. Kom niet meteen met jouw oplossing, maar ga na waar de behoefte van de school ligt. En investeer in je relatie, want met het eerste gesprek ben je er niet.’

Meer weten over het Leesoffensief? Neem contact op met onze adviseur Barbara van Walraven.
bvwalraven@probiblio.nl